سیدجلال حسینی آغازگر کمپین پروفایل های سیاه

کاپیتان پرسپولیس رسما با انتشار یک نماد به داوری ها اعتراض کرد....

کاپیتان پرسپولیس رسما با انتشار یک نماد به داوری ها اعتراض کرد.

به گزارش مدال،سید جلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در اعتراض به داوری ها، برنامه ریزی مسابقات و جوسازی ها و اتهامات علیه سرخ پوشان، پستی با تصویر سیاه را به اشتراک گذاشت.

او ساعت 8 شب این پست را منتشر کرد و متعاقبا خیلی ها در این کمپین مشارکت کردند.