سید جلال حسینی :بزرگان ما هم اینگونه خداحافظی کردند/ برای من مردم مهم هستند

سید جلال حسینی روزگذشته تصمیم گرفت از تیم ملی خداحافظی کند. او امروز در مصاحبه ای، به بیان اظهاراتش پرداخت ......

سید جلال حسینی روزگذشته تصمیم گرفت از تیم ملی خداحافظی کند. او امروز در مصاحبه ای، به بیان اظهاراتش پرداخت.