سیر تحول بازی «گرن توریسمو» طی زمان

در این ویدیو مروری بر تمام نسخه های بازی محبوب گرن توریسمو خواهیم داشت و تغییرات جالب آن را در سال های اخیر مرور خواهیم کرد ......

در این ویدیو مروری بر تمام نسخه های بازی محبوب گرن توریسمو خواهیم داشت و تغییرات جالب آن را در سال های اخیر مرور خواهیم کرد.

تگ ها


گیم اکستریم اسپورتس