سیر تحول لوگوی «رئال مادرید» (2017-1905)

در این ویدیو سیر تحول لوگوی رئال مادرید در 112 سال اخیر را مرور می کنیم ......

در این ویدیو سیر تحول لوگوی رئال مادرید در 112 سال اخیر را مرور می کنیم.

تگ ها


اتلتیکو مادرید لالیگا فوتبال