سیر تحول لوگوی «یوونتوس» از سال 1897 تا 2017

باشگاه محبوب یوونتوس روز گذشته لوگوی خود را تغییر داد. در این ویدئوی کوتاه از سایت رسمی باشگاه سی ......

باشگاه محبوب یوونتوس روز گذشته لوگوی خود را تغییر داد. در این ویدئوی کوتاه از سایت رسمی باشگاه سیر تحول لوگوی بیانکونری را از سال 1897 تا 2017 مرور می کنیم.