سیر تحول پیراهن «بایرن مونیخ» (2017-1900)

مروری بر تغییراتی که پیراهن اصلی بایرن مونیخ از ابتدای تاسیس اش تا به امروز داشته است ......

مروری بر تغییراتی که پیراهن اصلی بایرن مونیخ از ابتدای تاسیس اش تا به امروز داشته است.

تگ ها


بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال