سیر تحول پیراهن های منچستریونایتد 1878-2018

پیراهن های یک باشگاه فوتبال طی سال های زیاد دست خوش تغییرات زیادی می شود ......

پیراهن های یک باشگاه فوتبال طی سال های زیاد دست خوش تغییرات زیادی می شود. سی تحول پیراهن منچستریونایتد از سال 1878 تا سال 2018 را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال