سیر تکاملی توپ های جام جهانی 2014-1930

تنها 1 سال دیگر به بزرگترین رویداد ورزشی دنیا یعنی جام جهانی فوتبال باقی مانده است ......

تنها 1 سال دیگر به بزرگترین رویداد ورزشی دنیا یعنی جام جهانی فوتبال باقی مانده است. در این ویدیو سیر تکاملی توپ های جام جهانی از اولین دوره در سال 1930 تا آخرین دوره در سال 2014 را خواهید دید.

تگ ها


فوتبال