سیف: شایعه دوپینگ بازیکن لیگ برتر کذب محض است

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون تاکید کرد از رسانه‌های گروهی درخواست می‌شود ضمن حفظ شان بازیکنان فوتبال کشورمان از دامن زدن به شایعات جدا پرهیز کنند....

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون تاکید کرد از رسانه‌های گروهی درخواست می‌شود ضمن حفظ شان بازیکنان فوتبال کشورمان از دامن زدن به شایعات جدا پرهیز کنند.

به گزارش مدال و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، توحید سیف برقی درباره شایعه دوپینگ یکی از بازیکنان لیگ برتری گفت: در حال حاضر هیچ پاسخ مثبتی دوپینگ از ستاد مبارزه با دوپینگ و فیفا به فدراسیون فوتبال اعلام نشده است و شایعه مثبت بودن دوپینگ بازیکن لیگ برتر را از سوی کمیته پزشکی تکذیب می‌کنم.

وی ادامه داد: در همین راستا کلیه اخبار و شایعات درخصوص دوپینگ بازیکن لیگ برتری صددرصد کذب محض است و از رسانه‌های گروهی درخواست می‌شود ضمن حفظ شان بازیکنان فوتبال کشورمان از دامن زدن به شایعات جدا پرهیز کنند.

سیف در پایان اظهار داشت: همچنین از اصحاب رسانه درخواست دارم جهت دریافت اطلاعات صحیح تنها این اخبار را از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ پیگیری کنند.