سیوهای برتر اکتبر در «لالیگا»

ماه نوامبر به میانه رسیده و فوتبال باشگاهی تعطیلی یک هفته ای بازی های ملی را می گذراند ......

ماه نوامبر به میانه رسیده و فوتبال باشگاهی تعطیلی یک هفته ای بازی های ملی را می گذراند. در این فاصله نگاهی به پنج سیو برتر دروازه بانان لالیگا در ماه اکتبر داشته باشیم.

تگ ها


لالیگا فوتبال