سیو پنالتی آگوئرو توسط هوگو لوریس/ ویدیو

هوگو لوریس موفق شد ضربه پنالتی آگوئرو را در جریان بازی تاتنهام و منچستر سیتی مهار کند ......

هوگو لوریس موفق شد ضربه پنالتی آگوئرو را در جریان بازی تاتنهام و منچستر سیتی  مهار کند.