سیو پنالتی محسن کریمی توسط رشیدمظاهری/ ویدیو

رشیدمظاهری پنالتی استقلال را مهار کرد....

محسن کریمی پنالتی تیم استقلال را از دست داد.