سی‌هزارمین امتیاز لبرون جیمز

لبرون جیمز فوق ستاره تیم کلیولند کاوالیرز در بازی تیمش برابر سان آنتونیو اسپرز موفق شد سیهزارمین امتیاز باشگاهیش را کسب کند و به عنوان جوانترین بازیکن وارد کلوب سیهزار امتیازیهای انبیای بشود ......

لبرون جیمز فوق ستاره تیم کلیولند کاوالیرز در بازی تیمش برابر سان آنتونیو اسپرز موفق شد سی‌هزارمین امتیاز باشگاهیش را کسب کند و به عنوان جوان‌ترین بازیکن وارد کلوب سی‌هزار امتیازی‌های ان‌بی‌ای بشود. پرتاب زیبای او را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


بسکتبال