سی گل به یادماندنی بازیکنان به باشگاه سابق خود!

از جنجالی ترین این گل های می توان به گل روملو لوکاکو به باشگاه سابق خود اورتون و همچنان گل آدبایور به آرسنال اشاره کرد ......

از جنجالی ترین این گل های می توان به گل روملو لوکاکو به باشگاه سابق خود اورتون و همچنان گل آدبایور به آرسنال اشاره کرد.

تگ ها


روملو لوکاکو منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال