شاختار 2 - 1 آ اس رم / کار دشوار جالوروسی برای صعود

در شب پایانی از مرحله رفت 1/8 نهاییلیگ قهرمانان اروپادو تیم شاختار دونتسک و آ اس رم در اوکراین به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان 90 دقیقه بابرتری 2_1 تیم میزبان به پایان رسید ......

 در شب پایانی از  مرحله رفت 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا دو تیم شاختار دونتسک و آ اس رم در اوکراین به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان 90 دقیقه بابرتری 2_1 تیم میزبان به پایان رسید.

گلزنان بازی: جنگیز اوندر (دقیقه 41) برای رم - فاکوندو فریرا (دقیقه 52) و فرد (دقیقه 71) برای شاختار دونتسک

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال