شادمانی سامان قدوس و هم تیمی‌ها پس هفتمین برد/ ویدیو

همبازی‌های سامان قدوس بعد از کسب هفتمین برد فصل در رختکن به شادی پرداختند....

ویدیوی شادمانی بازیکنان تیم آمیان را تماشا می کنید.