شادی پرسپولیسی‌ها در هواپیما/ ویدیو

جشن و پایکوبی پرسپولیسی در هواپیما هم ادامه داشت....

ویدیویی مشاهده کنید از شادی پرسپولیسی‌ها در هواپیما، هنگام بازگشت از جم.