شادی گل برانکو بعد از گل لحظه آخری پرسپولیس

برانکو در این دیدار از جایگاه ویژه بازی را تماشا می‌کرد...

شادی گل برانکو بعد از گل لحظه آخری پرسپولیس