شانس به خسرو حیدری چشمک می زند؟

به گزارش مدال،وینفرد شفر برای انتخاب مدافع راست خود با دردسرهایی مواجه شده و هنوز مشخص نیست از بین منتظری، سهرابیان، محمدی مهر و خسرو حیدری کدامیک ......

به گزارش مدال،وینفرد شفر برای انتخاب مدافع راست خود با دردسرهایی مواجه  شده و هنوز مشخص نیست از بین منتظری، سهرابیان، محمدی مهر و خسرو حیدری کدامیک. بازی می کنند .به نظر می رسد همه چیز بستگی به وضعیت مصدومیت چشمی و دانشگر دارد و رسیدن یکی از آنها یا هر دوی شان به بازی با معادلات و احتمالاتی  همراه است. 
در شرایطی کنونی شاید شانس  خسرو حیدری برای فیکس بازی کردن کمتر از آرمین سهرابیان و فرشاد محمدی مهر باشد چرا که شفر در هفته های اخیر،سهرابیان و محمدی مهر را به نیروی با تجربه خود ترجیح داده اما بازی با الهلال در آسیا  با تجربه ها را می طلبد و اگر چشم و دانشگر به باری ترسند شاید حیدری شانس بازی داشته باشد. 
شفر  سهرابیان را به عنوان گزینه ای که توان بازی در دفاع وسط و راست دارد را در اختیار داشته و در بازی قبلی هم  محمدی مهر را به خسرو حیدری ترجیح داد .

بدین ترتیب شاید تصور شود از  بین سهرابیان و منتظری، محمدی مهر، چشمی و دانشگر سه نفر باری خواهند کرد اما این احتمال هم . وجود دارد که شفر بخواهد بعد از هفته ها روی تجربه خسرو حیدری حساب کند.

بطور کلی  دانشگر و چشمی اگر به بازی  برسند قطعا فیکس هستند.در دفاع چپ هم زکی پور گزینه فیکس شفر در هفته های اخیر بوده و شفر او را  به نورافکن ترجیح داده است. خسرو حیدری در شرایطی که دانشگر و چشمی هر دو بازی  را بدلیل مصدومیت از دست دهند شانس بازگشت با ترکیب اصلی را  دارد چرا که احتمال دارد شفر برخلاف بازی هفته گذشته محمدی مهر را بازی  نداده و از  خسرو حیدری که تجربه زیادی دارد در این پست بهره  ببرد.

تگ ها


فوتبال استقلال استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال