شانس ۶۳ درصدی آقای گلی لژیونر ایرانی

هواداران فوتبال باشگاهی در هلند شانس ۶۳ درصدی برای ملیپوش ایرانی تیم آلکمار جهت رسیدن به آقای گلی اردویژه قائل شدند ......

هواداران فوتبال باشگاهی در هلند شانس ۶۳ درصدی برای ملی‌پوش ایرانی تیم آلکمار جهت رسیدن به آقای گلی اردویژه قائل شدند.

روزنامه معتبر آلخمن‌ داخلاد که در شهر روتردام هلند چاپ می‌شود نظرسنجی با موضوع چه کسی بیشترین شانس آقای گلی اردویژه را دارد، برگزار کرد.

در این نظرسنجی علیرضا جهانبخش که با 18 گل‌زده صدرنشین رده‌بندی برترین گلزنان فصل 2018 - 2017 اردویژه هلند است با کسب 63 درصد آرای شرکت‌کنندگان در نظرسنجی روزنامه آلخمن‌ داخبلاد در جایگاه نخست قرار دارد. هیروینگ لوزانو از تیم پی‌اس‌وی آیندهوون با 16 گل‌زده فقط 16 درصد آرای هواداران هلندی را برای داشتن شانس آقای گلی دریافت کرد. فران سول از تیم ویلم (11درصد)، وخورست، همبازی جهانبخش در تیم آلکمار (5 درصد) و یونسن از تیم دن‌هاخ (5 درصد) رتبه‌های سوم تا پنجمی را به خود اختصاص دادند.

تگ ها


اردیویسه هلند فوتبال