شاهکار شناگر ژاپنی

در رشته ی شنا و ماده ی 400 متر انفرادی مختلط مردان، هاگینو، شناگر ژاپنی، موفق شد اولین مدال طلا را که توسط یک آسیایی در این ماده کسب می شود، به دست بیاورد ......

در رشته ی شنا و ماده ی 400 متر انفرادی مختلط مردان، هاگینو، شناگر ژاپنی، موفق شد اولین مدال طلا را که توسط یک آسیایی در این ماده کسب می شود، به دست بیاورد. هاگینو اگرچه نتوانست رکورد مایکل فلپس آمریکایی را بشکند اما در نوع خودش یک رکورد شکنی کرد. او به همراه هم وطنش سیتو، مقام اول و سوم این ماده را به دست آوردند و کالیز از آمریکا به مدال نقره دست پیدا کرد. بخش هایی از شنای او را که به زیبایی هر چهار وضعیت را انجام داد، می توانید در این ویدئو تماشا کنید.

تگ ها


اخبار روز شنا