شاهکار مسی روشندل ایرانی

در چارچوب مسابقات فوتبال ۵نفره بازی های پارالمپیک۲۰۱۶ بهزاد زادعلی اصغری، بازیکن روشندل ایران با دریبل زدن تمامی بازیکنان تیم مراکش توپ را به تور دروازه حریف دوخت ......

در چارچوب مسابقات فوتبال ۵نفره بازی های پارالمپیک۲۰۱۶ بهزاد زادعلی اصغری، بازیکن روشندل ایران با دریبل زدن تمامی بازیکنان تیم مراکش توپ را به تور دروازه حریف دوخت.

سایت نشریه انگلیسی «سان» با منتشر کردن فیلم گل استثنایی زاداصغری ضمن دادن لقب «مسی فوتبال نابینایان» به او نوشته است: زاداصغری با دریبل فوق العاده خود یکی از بازیکنان مراکش را دریبل می زند، به طوری که انگار توپ به پای او چسبیده است. بازیکن دیگری روی پای او می آید تا توپ را از وی بگیرد، اما جادوگر ایرانی مهارنشدنی است. او در ادامه حرکتش دو بازیکن دیگر مراکش را جا می گذرد و توپ را به تور دروازه حریف می چسباند.

نکته قابل توجه این است که این گل «بهزاد زادعلی اصغری» بازیکن تبریزی تیم فوتبال نابینایان به مراکش، در اکانت اسپانیولی المپیک بیش از ۷هزار بار ریتوییت شده است.

تگ ها


پارالمپیک