شاگردان شفر امروز استراحت می کنند

وینفرد شفر امروز به شاگردانش استراحت داد....

وینفرد شفر امروز به شاگردانش استراحت داد.

به گزارش مدال، تیم استقلال امروز تمرین نخواهد داشت و بازیکنان استراحت خواهند کرد.
استقلال در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر، روز ۱۸ بهمن به صماف پیکان می‌رود.