شباهت‌های عجیب رابرت لواندوفسکی و یوپ هاینکس

مهاجم لهستانی بایرن تحت هدایت یوپ هاینکس به درخشش ادامه میدهد. در این ویدیو مرروری بر شباهتهای سبک بازی این دو م ......

مهاجم لهستانی بایرن تحت هدایت یوپ هاینکس به درخشش ادامه می‌دهد. در این ویدیو مرروری بر شباهت‌های سبک بازی این دو می‌پردازیم.

تگ ها


رابرت لواندوفسکی بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال