شبیه سازی جی.تی.ای پارکور در دنیای واقعی

تعدادی ورزشکار و فیلمساز خلاق سعی کرده اند تعقیب و گریز پارکورکار از دست پلیس را در شرایطی شبیه جی ......

تعدادی ورزشکار و فیلمساز خلاق سعی کرده اند تعقیب و گریز پارکورکار از دست پلیس را در شرایطی شبیه جی.تی.ای بسازند.

تگ ها


اکستریم گیم اکستریم اسپورتس