شب های خاطره انگیز آتلتیکو مادرید در «ویسنته کالدرون»

آتلتیکو مادرید در سال های اخیر و به خصوص با آمدن دیگو سیمئونه به یکی از قدرت های برتر فوتبال اروپا تبدیل شده است ......

آتلتیکو مادرید در سال های اخیر و به خصوص با آمدن دیگو سیمئونه به یکی از قدرت های برتر فوتبال اروپا تبدیل شده است. شاگردان سیمئونه به خصوص در دیدارهای خانگی شکست ناپذیر بوده اند. در این ویدیو مروری بر ماندگارترین دیدارهای این تیم در ورزشگاه ویسنته کالدرون خواهیم داشت.