شرط کمیته ملی المپیک برای تخصیص پایانی بودجه به ۴۷ فدراسیون

کمیته ملی المپیک اعتبار لازم برای تخصیص مرحله پایانی بودجه مصوب فدراسیون‌ها را فراهم کرده است؛ این بودجه بعد از دریافت گزارش عمکرد فدراسیون‌ها در اختیارشان قرار می‌گیرد....

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم سال جاری هنوز به میانه راه نرسیده با این حال کمیته ملی المپیک تا به امروز ۷۵ درصد بودجه مصوب فدراسیون‌ها را در اختیارشان قرار داده و اعتبار لازم برای پرداخت ۲۵ درصد باقی مانده را هم تامین کرده است.

برای تخصیص مرحله چهارم و پایانی بودجه فدراسیون‌ها در سال جاری، کمیته ملی المپیک بیش از ۷ میلیارد تومان تامین اعتبار داشت است. با واریز این بودجه به حساب ۴۷ فدراسیون، سقف دریافتی ۹۹ آنها به صد درصد می‌رسد و بدین ترتیب حساب و کتاب کمیته و فدراسیون‌ها صفر خواهد شد.

کمیته ملی المپیک قصد دارد طی هفته اول آذرماه مرحله نهایی تخصیص اعتبار به فدراسیون‌ها را به نتیجه برساند. این کمیته برای انجام این مهم متقاضی دریافت گزارش عملکرد فدراسیون‌ها شده است.

این گزارش عملکرد باید گویای فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی فدراسیون‌ها در ازای دریافت سه مرحله نخست بودجه از کمیته ملی المپیک باشد. این کمیته طی مکاتبه با فدراسیون‌ها از آنها خواسته تا این گزارش را در اختیار داشته باشد.

کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این موضوع در پاسخ به این پرسش که «احتمال دارد گزارش عملکرد دریافتی از فدراسیون‌ها در میزان بودجه تخصیصی مرحله چهارم به آنها تغییری ایجاد کند؟»، گفت: کمیته ملی المپیک بر اساس بودجه مصوب فدراسیون در سال جاری، اقدام لازم برای پرداختی مرحله چهارم را انجام می‌دهد. بنابراین گزارش عملکرد تغییری در رقم واریزی این مرحله ایجاد نمی‌کند اما ما باید مستندات لازم برای چگونگی هزینه کرد اعتباری که در اختیار فدراسیون‌ها قرار می‌دهیم را داشته باشیم. این مستندات برای تصمیم گیری های بعدی لازم است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک همچنین تاکید کرد که فوتبال سهمی در پرداختی‌ها ندارد. وی گفت: در سه مرحله قبلی فدراسیون فوتبال هیچ سهمی از اعتبارات تخصیصی کمیته ملی المپیک نداشت. در کل این فدراسیون طی سال جاری هیچ کمک مالی از کمیته نگرفته است.

تگ ها


کمیته ملی المپیک کیکاوس سعیدی لایحه بودجه