شرکت توسعه و تجهیز مقصر مشکلات نور نقش جهان

مدیر پشتیبانی ورزشگاه نقش جهان می گوید که عدم انجام تعهدات شرکت توسعه و تجهیز علت اصلی قطعی برق نقش جهان است ......

مدیر پشتیبانی ورزشگاه نقش جهان می گوید که عدم انجام تعهدات شرکت توسعه و تجهیز علت اصلی قطعی برق نقش جهان است.

به گزارش مدال و به نقل از"ورزش سه"، کریمی مدیر ورزشگاه نقش جهان در مورد قطع برق ورزشگاه نقش جهان به خبرنگاران گفت: خوب تعداد زیاد پروژکتورهای نقش جهان برق زیادی مصرف می کند و اداره برق دولت آباد همیشه می گویند این فشار را کم کنید.
وی ادامه می دهد: این جریان باید روی ژنراتورها باشد؛ شرکت توسعه و تجهیز قرار بود تا قبل از پایان مردادماه این ژنراتورها را تهیه کنند که ما مشکلی نداشته باشیم، اما تا کنون به تعهدات عمل نشده و دلیل آن را هم نمی دانیم. از مردادماه ما ما ژانراتور تهیه می کنیم و اداره برق هم کمک می کند ولی نمی توانیم تمام ژانراتورها را فعال کنیم. علت اصلی هم این است که بیش از حد جریان می کشد.
کریمی در مورد اینکه چرا امروز نقش جهان با این مشکل مواجه شد، اظهار داشت: در این بازی فیوزها مشکل پیدا کرده بود. همه ی بازی ها می گوییم ژنراتور بیاید و این مشکلات را پیش بینی می کنیم، اما جوابگو نیست و شرکت توسعه و تجهیز باید به وعده هایش عمل کند. اگر شرکت توسعه و تجهیز به قولش عمل کرده بود، حالا به این مشکلات بر نمی خوردیم.

تگ ها


اخبار روز سپاهان لیگ برتر خلیج فارس فوتبال