شریفی در فهرست اعزامی تیم ملی والیبال قرار گرفت

محمدجواد معنوی‌نژاد به دلیل احساس درد از ناحیه کمر دوره سه هفته‌ای فیزیوتراپی راپشت سرخواهد گذاشت و با تصمیم آلکنو، مرتضی شریفی درلیست ۱۷نفره تیم ملی اعزامی به لیگ ملت‌ها قرار گرفت....

همچنین امیر خوش‌خبر سرپرست تیم ملی با اعلام قرارگرفتن نام مرتضی شریفی در فهرست تیم ملی برای اعزام به لیگ ملت‌ها، افزود: با تصمیم آلکنو، شریفی در فهرست ۱۷ نفره تیم ملی جایگزین معنوی‌نژاد شد. معنوی‌نژاد هم بعد از دوره فیزیوتراپی، تمریناتش را با تیم ملی جوانان آغاز می‌کند.

تگ ها


والیبال محمدجواد معنوی نژاد مرتضی شریفی تیم ملی والیبال ایران