ششمی گلخندان درتیراندازی فینال فینالیست‌ها

درچهارمین روز از رقابت های تیراندازی فینال فینالیست ها وحید گلخندان و شش تیرانداز دیگر در فینال تپانچه ۵۰ متر درخط آتش قرار گرفتند ......

درچهارمین روز از رقابت های تیراندازی فینال فینالیست ها وحید گلخندان و شش تیرانداز دیگر در فینال تپانچه ۵۰ متر درخط آتش قرار گرفتند. گلخندان در مجموع، امتیاز ۱۲۳.۸ را به ثبت رساند و در رده ششم ایستاد.

در فینال تپانچه ۵۰ متر دامیر میک از صربستان با امتیاز ۲۰۹.۶، اوول اوملچوک از اوکراین با امتیاز ۲۲۸.۰، امانپارت سینگ از هند با امتیاز ۱۸۶.۳، یوسف دیکک از ترکیه با امتیاز ۱۶۷.۶ و دیمیتریج گریجیگ از صربستان با امتیاز ۱۴۸.۵ به ترتیب در رده های اول تا پنجم ایستادند.

در مقدماتی این ماده هم هفت تیرانداز در خط آتش ایستادند و به ترتیب اوول اوملچوک از اوکراین با امتیاز ۵۷۱.۸، دیمیتریج گریجیگ از صربستان با امتیاز ۵۶۲.۶، دامیر میک از صربستان با امتیاز ۵۶۱.۱۰، جی تو رای از هند با امتیاز ۵۶۱.۱۰ ، وحید گلخندان از ایران با امتیاز ۵۵۱.۱۰، یوسف دیکک از ترکیه با امتیاز ۵۴۵.۶ و امانپرت سینگ از هند با امتیاز ۵۴۵.۳ در رده های اول تا هفتم قرار گرفتند و همگی به فینال راه یافتند.

*نتایج کامل نمایندگان ایران در رقابت های تیراندازی فینال فینالیست ها - هند:

 تیم میکس تفنگ بادی متشکل از الهه احمدی و حسین باقری در مقدماتی در رده پنجم ایستاد و به فینال رسید. این تیم در فینال هم به مقام پنجم بسنده کرد.

تیم میکس تپانچه بادی ایران متشکل از گلنوش سبقت اللهی و وحید گلخندان با کسب عنوان ششمی در مقدماتی این رقابت ها به کار خود پایان داد.

در بخش انفرادی گلنوش سبقت اللهی در تپانچه ۱۰ متر در خط آتش قرار گرفت و در مقدماتی به عنوان نهمی رسید و از فینال بازماند.

آرمینا صادقیان در مقدماتی تفنگ ۱۰ متر توانست با شکستن رکورد جهانی جوانان و به عنوان نفر نخست به فینال راه یابد، اما او در فینال ششم شد.

وحید گلخندان در تپانچه ۵۰ متر با عنوان پنجمی به فینال رسید و در فینال ششم شد .

 

تگ ها


اخبار روز تیراندازی