شش پله سقوط برای نوشاد عالمیان

به گزارش مدال به نقل از ایسنا، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ بازیکنان را در ماه می اعلام کرد و بر اساس آن نوشاد عالمیان در این رنکینگ شش پله سقوط داشت ......

به گزارش مدال به نقل از   ایسنا، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ بازیکنان را در ماه می اعلام کرد و بر اساس آن نوشاد عالمیان در این رنکینگ شش پله سقوط داشت. نیما دوباره توانست به رنکینگ جهانی برگردد.

حمیدرضا طاهرخانی، پوریا عمرانی، امیرحسین هدایی، آرمان حاجی ئی، مهشید اشنری و صبا صفری دیگر بازیکنانی هستند که در رنکینگ فدراسیون جهانی وارد شدند.

رنکینگ مردان: (اعداد داخل پرانتز رنکینگ ماه قبل بازیکنان است)

۷۶نوشاد عالمیان (۷۰)

۱۲۸نیما عالمیان

۲۲۸افشین نوروزی (۲۰۷)

۳۲۱میعاد لطفی (۳۲۵)

۳۹۵حمیدرضا طاهر خانی

۴۲۱امین میرالماسی (۴۱۰)

۴۲۵پوریا عمرانی

۴۳۶امین احمدیان (۴۵۴)

۴۹۶سروش امیری نیا (۴۷۹)

۵۱۴محمدعلی رویین تن (۵۱۸)

۵۲۴امیرحسین هدایی

۶۴۱آرمان حاجی ئی

رنکینگ زنان:

۲۵۷  - ندا شهسواری (۲۵۳)

۳۴۵مریم صامت (۳۳۲)

۵۵۸مهشید اشتری

۵۴۷فاطمه جمالی فر (۵۵۱)

۶۱۲صبا صفری

تگ ها


اخبار روز المپیک