شعار جالب ذوبی ها برای صعود

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اسفهان برای صعود به مرحله بعد رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم قسم شده اند....

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اسفهان برای صعود به مرحله بعد رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم قسم شده اند.

به گزارش مدال،بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اسفهان برای صعود به مرحله بعد رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم قسم شده اند.برهمین اساس پوستری با مضمون به نام مقدس ایران جمله«زمان صعود است...» منقش به تصویر بازیکنان در اتاق تک تک بازیکنان ذوب آهن نصب شده، تا با تمرکز روی هدف  و با تمام توان بجنگند .