شعار علیه رحمتی و اسماعیلی بخاطر منشا/ پنالتی زن چه کسی بود؟

پنالتی سوخته استقلال علامت سوال بزرگی را در پس خود می بیند....

پنالتی سوخته استقلال علامت سوال بزرگی را در پس خود می بیند.


به گزارش مدال، هواداران استقلال علیه رحمتی و اسماعیلی شعار داده اند آن هم به این دلیل که کاپیتان تیم و اسماعیلی مانع از پنالتی زدن منشا شده اند. جرو بحث رحمتی و اسماعیلی با منشا در هدر رفتن این پنالتی تاثیر گذار بود و ریسک اسماعیلی برای جیپ زدن هم آن را کامل کرد. مساله مهم این است که از نگاه شفر و طبق  تصمیمی که او در جلسه فنی اعلام داشته چه کسی باید پنالتی را می زده؛ اسماعیلی یا منشا؟ منشا می خواسته از تصمیم سرمربی سرپیچی کند یا  یا اسماعیلی؟ رحمتی بدنبال اجرای تصمیم شفر بوده یا اعمال سلیقه خود؟