شعبده بازی لیونل مسی در تبلیغ پپسی

هنرنمایی ستاره آرژانتینی با بطری و توپ!...

لئو مسی در تبلیغ پپسی شعبده بازی کرد و این ویدئو روز گذشته در سراسر شبکه های مجازی وایرال شد.