شفر در بن یاس؟ منتفی شده بدانید

احتمال پیوستن وینفرد شفر به بن یاس بسیار کم است....

احتمال پیوستن وینفرد شفر به بن یاس بسیار کم است.

به گزارش خبرنگار مدال، پرداخت مالیات پنجاه درصدی به دلیل حذف معافیت آلمانی ها از پرداخت مالیات در امارات یک دلیل برای این موضوع است. مهم تر این که شفر با استقلال قرارداد یک میلیون و دویست هزار دلاری دارد و بن یاس هم تیمی نیست که چنین مبلغی را هزینه کند تا شفر راضی به نادیده گرفتن قرارداد با آبی ها شود. به این دو دلیل شفر به بن یاس نمی رود.