شفر شاکی شد!

وینفرد شفر در جلسه فنی پیش از بازی استقلال و الهلال به این نکته تاکید کرده بود که بازیکنانش نباید به هیچ وجه جووینکو را آزاد بگذارند و باید شش دانگ حواسشان به او باشد؛ چرا که این بازیکن در لحظه می تواند تاثیرگذار باشد....

وینفرد شفر در جلسه فنی پیش از بازی استقلال و الهلال به این نکته تاکید کرده بود که بازیکنانش نباید به هیچ وجه جووینکو را آزاد بگذارند و باید شش دانگ حواسشان به او باشد؛ چرا که این بازیکن در لحظه می تواند تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار مدال، اتفاقا همین اتفاق نیز رخ داد و جووینکو در ابتدای نیمه دوم در همان لحظه ای که بازیکنان تذکر سرمربی را نادیده گرفته و او را آزاد گذاشته بودند با یک ضربه دروازه استقلال را باز کرد تا سرمربی آبی ها به دلیل این بی احتیاطی و نادیده گرفتن تذکرات از شاگردانش دلخور شود.