شفقی، گزینه ریاست سازمان لیگ والیبال

لیگ والیبال این روزها حاشیههای زیادی دارد و با استعفای پورحسن مسئولی برای نظارت بر آنها وجود ندارد ......

لیگ والیبال این روزها حاشیه‌های زیادی دارد و با استعفای پورحسن مسئولی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.

بعد از انتخاب احمد ضیایی به عنوان رئیس فدراسیون والیبال، منوچهر پورحسن از ریاست سازمان لیگ استعفا داد و حالا از محمدحسین شفقی به عنوان سرپرست این سازمان نام برده می‌شود.

لیگ والیبال این روزها حاشیه های زیادی دارد و با استعفای پورحسن مسئولی برای نظارت بر آنها وجود ندارد. حالا باید منتظر ماند و دید که ضیایی چه کسی را به عنوان رئیس سازمان لیگ منصوب خواهد کرد. 

تگ ها


اخبار روز والیبال