شماتیک ترکیب استقلال /شفر با دو تغییر و یک جابجایی اجباری علیه قطبی

فیکس شدن سهرابیان در دفاع چپ به جای نورافکن ریشه در جابجایی پست اجباری نورافکن داشته است....

فیکس شدن سهرابیان در دفاع چپ به جای نورافکن ریشه در جابجایی پست اجباری نورافکن داشته است.

به گزارش مدال،نیمکت نشینی رحمتی و میدان دادن به حسینی بعد از هفته ها مهم ترین اتفاق در تصمیمات شفر برای بازی با فولاد در اهواز است. استفاده از فرشید باقری در هافبک دفاعی به جای چشمی که محروم است اجباری بوده و به همین دلیل هم  بهره بردن از نورافکن در پستی که باقری بازی می کرد. 
 فیکس شدن سهرابیان در دفاع چپ به جای نورافکن هم ریشه در جابجایی پست اجباری نورافکن داشته. 

او دو هفته است خلاف قبل به ترکیب دست نمی زند و این بار هم یک تغییر و یک  جابجایی او بخاطر محرومیت چشمی بوده و یک تغییر هم بخاطر میدان دادن به حسینی بعد از هفته ها نیمکت نشینی.

با این اوصاف باز هم ستاره هایی چون شجاعیان، تبریزی، گونکالوس، زکی پور و محسن کریمی  راهی به ترکیب پیدا نکردند و نفراتی مثل قائدی، همام و علی کریمی هم بعد از رفع آسیب دیدگی کار سختی برای رسیدن به ترکیب دارند و گویا در این ترافیک دو مهره خوب همچون روح الله باقری و فرشاد محمدی مهر هم هفته هاست جایی در لیست ندارند

شماتیک ترکیب استقلال /شفر با دو تغییر و یک جابجایی اجباری علیه قطبی