شهباززاده: استحقاق این برد را داشتیم/ ویدیو

سجاد شهباززاده بعد از دیدار سپاهان و سایپا با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های شهباززاده را بعد از برد شپاهان مقابل سایپا تماشا می کنید.