شهر زیر پای پارکورکاران

پارکورکاران نقاط مختلف جهان در سال گذشته میلادی سالی پرکار داشتند و همانطور که دیدیم روزی نبود که از کار بایستند ......

پارکورکاران نقاط مختلف جهان در سال گذشته میلادی سالی پرکار داشتند و همانطور که دیدیم روزی نبود که از کار بایستند. در این ویدیو نگاهی داریم به اجراها و نمایش این ورزشکاران خلاق در سالی که گذشت.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس