شوت یک‌ضرب رونالدو با کودک نوپایش/ ویدیو

رونالدو با کودک نوپای خود شوت یک ضرب بازی کرد. مهارت کودک نوپای اودر فضای مجاز ......

رونالدو با کودک نوپای خود شوت یک ضرب بازی کرد.

مهارت کودک نوپای او در فضای مجازی بازتاب‌ فراوانی داشت.

 

تگ ها


ویدئو فوتبال