شوخی جالب بازیکنان تراکتور در یادگار امام

سرمای شدید هوای شهر تبریز باعث شد تا بازیکنان ذخیره تیم تراکتورسازی پیش از آغاز بازی امروز بر سر پتو باهم به دعوا پرداختند و برای تصاحب پتوی بیشتر در جدال با یکدیگر بودند ......

سرمای شدید هوای شهر تبریز باعث شد تا بازیکنان ذخیره تیم تراکتورسازی پیش از آغاز بازی امروز بر سر پتو باهم به دعوا پرداختند و برای تصاحب پتوی بیشتر در جدال با یکدیگر بودند.

 

تگ ها


اخبار روز Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال