شوماخر: رویای من قهرمانی فرمول یک ۲۰۲۲ است

فرزند اسطوره آلمانی فرمول یک از رویای خود برای فرمول یک فصل آینده صحبت کرد....

این راننده آلمانی و فرزند میشائیل شوماخر به  Frankfurter Zeitung گفت: رویای من مبارزه برای قهرمانی در فرمول یک ۲۰۲۲ است. درک می‌کنم این حرف غیرواقعی است اما اگر اهداف بلندپروازانه‌ای نداشته باشید چرا باید در فرمول یک مسابقه دهید.

شوماخر افزود: به طور کلی هدف ما با تیم هاس کسب امتیازهای مداوم در فصل جدید فرمول یک است. در نخستین مسابقه فصل خواهید دید این کار چگونه انجام خواهد گرفت.

مایک شوماخر در پایان فصل اخیر فرمول یک بدون کسب حتی یک امتیاز در رده نوزدهم ۲۰ راننده این رقابت‌های جای گرفت.

تگ ها


فرمول یک