شوک بزرک به کشتی فرنگی ایران

حمید سوریان كشتی گیر وزن ۵۹ كیلوگرم كشورمان اولین دیدارش در بازیهای المپیک مقابل رقیب ژاپنی را واگذار كرد ......

حمید سوریان كشتی گیر وزن ۵۹ كیلوگرم كشورمان اولین دیدارش در بازیهای المپیک مقابل رقیب ژاپنی را واگذار كرد. او باید منتظر بقیه نتایج رقیب كشتی گیر ژاپنی بماند تا مشخص شود در شانش مجدد می ماند یا خیر.

سوريان بعد از باخت به حريف ژاپني از شدت خستگي زمين خوابيده بود كه توسط بتا  و كمك مربي به خارج سالن هدايت شد و هيحكدام صحبت نكردند.

تگ ها


اخبار روز کشتی