شوک به صنعت نفت در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس

رضا نوروزی بازیکن سابق صنعت نفت آبادان حکم کسر امتیاز این باشگاه را گرفت...

رضا نوروزی بازیکن سابق صنعت نفت آبادان حکم کسر امتیاز این باشگاه را گرفت

به گزارش مدال، رضا نوروزی مهاجم سابق صنعت نفت آبادان بدلیل طلبی که از این تیم داشت حکم کسر امتیاز از این باشگاه را از کمیته انظباطی گرفت.

البته مربیان و بازیکنان زیادی در این سالها علیه  سابق خود حکم  کسر امتیاز گرفت اند  اما تا کنون سابقه نداشته که بخاطر بدهی و امکانت فدراسیون فوتبال امتیازی از تیمی کسر شود.