شوک به وزنه‌برداری ایران با 8 دوپینگی

دوپینگ ۸ وزنه‌بردار که در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بودند مثبت اعلام شد....

دوپینگ ۸ وزنه‌بردار که در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بودند مثبت اعلام شد.

به گزارش مدال، دوپینگ ۸ وزنه‌بردار که در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بودند مثبت اعلام شد.

در بین این ۸ وزنه‌بردار نام یکی از ملی پوشان وزنه‌برداری هم دیده می‌شود که نامش فاش نشده است.

با توجه به این موضوع علی مرادی در ابتدای دوره جدید ریاست خود در فدراسیون وزنه برداری با یک چالش بسیار سخت روبه رو شده است.

اخبار مرتبط:

حضور سرزنده ماموران وادا در اردوی تیم‌ملی وزنه‌برداری

تگ ها


دوپینگ دوپینگ وزنه برداران وزنه برداری قهرمانی کشور علی مرادی فدراسیون وزنه برداری