شکایت آزمون از یک برنامه تلویزیونی!

مهاجم تیم ملی کشورمان به دلیل اتهامی که یک برنامه تلویزیونی به وی زده از این برنامه شکایت کرد ......

مهاجم تیم ملی کشورمان به دلیل اتهامی که یک برنامه تلویزیونی به وی زده از این برنامه شکایت کرد.
سردار آزمون، مهاجم تیم ملی ایران از برنامه ویدئو چک که از شبکه ورزش پخش می شود شکایت کرد. آزمون که این روزها در اردوی روبین کازان حضور دارد در این باره  اظهار داشت: در این برنامه به من توهین شد و من هم از حقم نمی گذرم و از ویدئو چک شکایت مى کنم. امیدوارم برنامه هاى ورزشی رسانه ملى با دقت بیشتری تهیه شوند تا اینقدر راحت به ورزشکاران رشته های مختلف توهین نشود.
دربرنامه ذکر شده مجری به انتقاد از وضعیت فعلی سردار آزمون پرداخته و وی را متهم به موارد حاشیه ای کرده است.

تگ ها


اخبار روز سردار آزمون فوتبال