شکایت از عادل فردوسی‌پور!

عادل فردوسی پور در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران به جرم افترا محکوم و مجرم شناخته شد...

عادل فردوسی پور در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران به جرم افترا محکوم و مجرم شناخته شد

به گزارش خبرنگار مدال، عادل فردوسی‌پور پس از شکایت یک شاکی خصوصی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری تهران به جرم افترا محکوم و مجرم شناخته شد.
محکومیت فردوسی‌پور مربوط به پخش تصاویر فرد شاکی، در برنامه نود است.

بیشتر بخوانید:

شکرانه‌های مهدی شادمانی در روز خبرنگار