شکایت تیم اسپانیایی از سامان قدوس به فیفا!

باشگاه اوئسکا اسپانیا به دنبال انتشار خبر موافقت باشگاه اوسترشوندس سوئد با انتقال ملیپوش ایرانی به تیم رن فرانسه از شکایت به فیفا خبر داد ......

باشگاه اوئسکا اسپانیا به دنبال انتشار خبر موافقت باشگاه اوسترشوندس سوئد با انتقال ملیپوش ایرانی به تیم رن فرانسه از شکایت به فیفا خبر داد ...

باشگاه اوئسکا اسپانیا به دنبال انتشار خبر موافقت باشگاه اوسترشوندس سوئد با انتقال ملی‌پوش ایرانی به تیم رن فرانسه از شکایت به فیفا خبر داد.

باشگاه اوئسکا اسپانیا اعلام کرد قرارداد معتبری با سامان قدوس دارد و می‌خواهند از او به فیفا بابت نقض آن شکایت کنند.
سامان قدوس اواخر هفته گذشته به اسپانیا رفت و تصاویری از او هنگام امضای قراردادی با باشگاه اوئسکا منتشر شد. این ملی‌پوش ایرانی به دنبال واکنش تند رئیس باشگاه اوسترشوندس مبنی بر عدم موافقت با انتقالش به تیم اوئسکا گفته بود فقط برای آشنایی و بازدید ازاین باشگاه راهی اسپانیا شد و هیچ قراردادی نبسته است.
در این میان باشگاه اوئسکا اسپانیا معتقد است که قرارداد معتبری با سامان قدوس، ملی‌پوش ایرانی تیم اوسترشوندس سوئد دارد و می‌خواهد به فیفا شکایت کند.
دانیل کیندبرخ، رئیس باشگاه اوسترشوندس سوئد یکشنبه شب گذشته از پذیرش پیشنهاد باشگاه رن فرانسه برای فروش سامان قدوس خبر داد. همین خبر کافی بود تا باشگاه اوئسکا اسپانیا اعلام کند قصد دارد تا با شکایت از باشگاه سوئدی و سامان قدوس خسارت بگیرد.