شکایت خونه به خونه به کمیته رسیده است

پس لرزه های عدم صعود بابلی به لیگ برتر همچنان ادامه دارد. عبدالله سمامی، عضو کمیته اخلاق فدراسیون ......

پس لرزه های عدم صعود بابلی به لیگ برتر همچنان ادامه دارد.

عبدالله سمامی، عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درباره شکایت مطرح شده از سوی باشگاه خونه به خونه مبنی بر تبانی در دیدارهای لیگ دسته اول اظهار داشت در مرحله تحقیق و بررسی هستیم و به مض پایان تحقیقات حکم پرونده صادر می شود.

قاضیان برجسته کمیته اخلاق بررسی شکایت خونه به خونه از اتفاقات هفته پایانی لیگ آزادگان را در دستور کار خود قرار دادند.

عبدالله سمامی، عضو کمیته اخلاق با تایید این خبر گفت:

شکایت این باشگاه به دست کمیته اخلاق رسیده و در حال حاضر به صورت جدی سرگرم بررسی مدارک هستیم و تحقیق در خصوص مدارک ارائه شده و ادعاهای مطرح شده را آغاز کرده ایم.

قاضی سمامی در خصوص زمان صدور رای گفت:

ابتدا باید مرحله تحقیق و بررسی به پایان برسد. مطمئن باشید پس از پایان تحقیقات و بررسی تمام زوایا، کمیته اخلاق در اسرع وقت نظر خود و حکم این پرونده را صادر می کند.

تگ ها


فوتبال